• Úvod
  • ch_tomecek_libor-pdf

ch_tomecek_libor-pdf

Přiložená práce je napsána v českém jazyce, obhajoba na vědecké soutěži O cenu děkana (r. 2023) bude odpřednášena v jazyce anglickém.