• Úvod
  • bae_bojdova_tereza-pdf

bae_bojdova_tereza-pdf

Název práce: Analýza transkriptomu v průběhu vývoje embrya Sorghum purpureosericeum Jméno soutěžícího: Bc. Tereza Bojdová Jméno školitele: Mgr. Jan Bartoš, Ph.D. Ročník a obor studia: 2. ročník navazujícího studia Biotechnologie a genové inženýrství Pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i