• Úvod
  • VOZ_Dolezal_Daniel.pdf

VOZ_Dolezal_Daniel.pdf

ABSTRAKT: Tato bakalářská práce se zabývá místy strachu z kriminality, jejich důvody a návrhy na opatření, která by mohla v Přerově zvyšovat pocit bezpečí. Základní metodou pro vyhodnocení bylo provedeno dotazníkové šetření s výzkumným vzorkem o rozsahu 1078 respondentů. Z nich se velká část shoduje na existenci a konkrétní poloze míst strachu, na příčinách pocitu strachu v jednotlivých lokalitách a vyjadřuje se ke způsobům, které by pomáhaly pocity strachu snižovat. Výstupem práce jsou názorné mapy a grafy doprovázené vysvětlením a fotodokumentací.