• Úvod
  • DPO_Vlach_Antonin.pdf

DPO_Vlach_Antonin.pdf

V této práci byl vytvořen pracovní materiál pro výuku algoritmizace a robotiky s využitím Lego Mindstorms. Práce popisuje stavebnici Mindstorms a obsahuje materiály k výuce. V textu jsou poskytnuty pracovní listy ve verzích pro učitele a pro žáky doplněné o vzorová řešení úloh v podobě zdrojových kódů. Celkem je takto zpracováno třicet hodin výuky. Vytvořený materiál může učiteli usnadnit přípravu i průběh vyučovacích hodin.