• Úvod
  • BAE_Otakar_Savara.pdf

BAE_Otakar_Savara.pdf

Již před 150 lety bylo experimentálně prokázáno, že anestetika působí nejen na živočichy (včetně člověka), ale i na rostliny. Mechanismus působení anestetik doposud není objasněn. V posledních letech se vědci začínají vracet k výzkumu anestezie rostlin. Bylo zjištěno, že anestetika inhibují reakce rostlin na vnější stimuly a také celou řadu procesů probíhajících v rostlinách včetně autonomních a indukovaných pohybů. V současné době však není známo, jestli anestetika ovlivňují světlem indukovaný pohyb chloroplastů a otevírání průduchů. Cílem práce bude zjistit, zda anestetika mají vliv na tyto dva procesy, oba řízené modrým světlem a fototropiny. Pohyb chloroplastů bude sledován pomocí měření změn optické propustnosti listu, světlem indukované otevírání průduchů pomocí gazometrického měření.