Generální partner soutěže

Děkujeme společnosti Teva Czech Indrustries, která i v roce 2017 darovala největší finanční dar na Studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana a stala se tak jejím generálním partnerem.
Dar bude použit na cenu celkovému vítězi soutěže, cenu chemické sekce a na zajištění organizace akce. Teva do soutěže přispívá od roku 2008 a je pravidelným partnerem této akce.